Social Media Management

Sociala medier är en marknadsföringskanal som blir allt viktigare för företagen att synas på. Mottagarnas beteenden ändras ständigt och på senare år har vi sett ett större intresse av att koppla en story till ett företag och influeras av andra inför köp.

Många företag står i startgroparna för att “komma igång ordentligt” med sin marknadsföring i sociala medier. Men brist på tid och kunskap gör ofta att det stannar upp där och blir en flaskhals.

Jag hjälper er med allt från analys och strategi till produktion och publicering och fungerar som din Social Media Manager. I strategin tar vi fram mål och syfte med marknadsföringen i sociala medier. Strategin får sedan ligga till grund för en content plan. Jag arbetar fram en röd tråd i er innehållsmarknadsföring. Ger ditt varumärke en igenkänningsfaktor och en story värd att följa. Från bildspråk till copy.